venres, 26 de abril de 2019

Contos sobre rodas


Contos sobre rodas

ALSA convoca a 19ª edición do concurso de relatos breves "Contos como unha seda".
As obras deberán ser orixinais e inéditas e ter algunha relación co mundo das viaxes e o transporte en autocar. A extensión non poderá ser superior a 10 folios ou DIN A4 mecanografiados por unha soa cara cunha extensión máxima de 3.000 palabras.
As obras deberán ser enviadas por duplicado á seguinte dirección: Presidente dos Xurado "Contos como unha seda" ( R/ Miguel Fleta 4. 28037 Madrid). Ou ben por correo electrónico á dirección: cuentosobreruedas@alsa.es
prazo de presentación das obras estará aberto ata o 20 de maio de 2019.
Poden participar no concurso cuantos autores deséxeno, cunha ou máis obras escritas en castelán.
Premio:  6.000 euros.
Máis información www.alsa.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario