venres, 26 de abril de 2019

Axudas por fillas e fillos menores de tres anos


Axudas por fillas e fillos menores de tres anos

A Consellería de Política Social convoca a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2019.
Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2017, ambos os dous días incluídos, e que, durante o ano 2017, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso.
Serán igualmente beneficiarias desta prestación as fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución, xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2017.
Requisitos:
– Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. 
– Que na data da solicitude os/as nenos/as convivan coa persoa solicitante.
prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos:
– Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 €.
– Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 €.
– Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 €.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS410A
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2019.
Máis información no DOG do 3 de abril de 2019 e en https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/familia-e-infancia

Ningún comentario:

Publicar un comentario