sábado, 27 de abril de 2019

Acción de Verán

A Consellería de Política Social ofrece a posibilidade de que a xuventude galega empregue o seu tempo libre estival participando en actividades de educación non formal moi diversas: de carácter cultural, ambiental, deportivo, de tempo libre, de voluntariado... que sirvan non só para divertirse, senón tamén para o seu enriquecemento persoal e vital.
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado pretende facer realidade este obxectivo a través da Campaña de Verán 2019.
Así mesmo, en aplicación do principio de transversalidade das políticas en materia de discapacidade e co obxectivo de que a inclusión social sexa unha realidade ao tempo que se favorece a interacción e a convivencia entre toda a mocidade, na presente Campaña de Verán, as mozas e mozos galegos con discapacidade, en función das limitacións que presenten, poderán decidir sobre a modalidade de participación á que desexan optar: polo procedemento xeral ou polo procedemento das prazas reservadas de inclusión.
A Campaña de Verán está composta por diferentes áreas de participación, que se desenvolven nos meses de xullo, agosto e setembro, tanto en Galicia coma noutras comunidades autónomas e no estranxeiro.ÁREAS DE PARTICIPACIÓN


CAMPAMENTOS
Son unha forma diferente e divertida de pasar as vacacións estivais.
As diferentes actividades que integran esta programación levaranse a cabo en diversas quendas de entre oito e doce días de duración durante os meses de xullo,  agosto e setembro.
Podes escoller o campamento que queiras en función da túa idade e das actividades que se leven a cabo nel: actividades de diversa temática en función do campamento (náutica, deportiva, ambiental, artística, patrimonial vinculada ao o Camiño de Santiago, científica, agrícola...) Só tes que animarte a participar!
Descarga toda a información dos campamentos.


DATA DO SORTEO: 

A data do sorteo publicarase neste apartado


  CAMPOS DE VOLUNTARIADO
Os campos de voluntariado son actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e o seu contorno, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en distintos países, baixo o patrocinio, control ou organización de entidades e organismos oficiais, asociacións xuvenís, culturais, humanitarias etc.
OFERTA 2019:
2º Convocatoria (consulta os prazos)
Si non consegues praza en 1ª convocatoria, estate pendente da 2ª convocatoria: aqui publicaremos a oferta de repesca antes do 23 de maio para os campos de voluntariado no estranxeiro e 29 de maio para os campos de traballo en Galicia e nas CCAA.>

ACTIVIDADES DE 18 A 30 ANOS
Actividades e programas de lecer e tempo libre para mozos e mozas de 18 a 30 anos.OFERTA CONCERTADA (Só para entidades ou grupos non asociados)
A Consellería de Política Social  é consciente de que as asociacións xuvenís e as entidades que realizan actividades para a xuventude non sempre dispoñen dos medios e instalacións axeitadas para a execución do seu traballo. En consecuencia, co obxecto de facilitar á mocidade o acceso a instalacións xuvenís para o desenvolvemento de programas de lecer e tempo libre, sen ánimo de lucro, regula a través desta orde, e baixo a denominación de oferta concertada, o réxime de utilización das súas instalacións xuvenís durante a Campaña de Verán 2019.
Consulta a Orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia ou tamén a podes descargar aquí
Enlace: Información Xeral

Ti elixes!!

Ti elixes!!
O Centro Municipal de Información Xuvenil do Concello da Coruña publica a edición 2019 da Guía Ti Elixes!, que ten como finalidade informar e asesorar ao alumnado de educación secundaria sobre a oferta de estudos universitarios, formación profesional e outros estudos non regulados, así como das saídas profesionais ao seu remate.
A Guía Ti Elixes! 2019 consta de dous documentos: un directorio de fontes de información sobre emprego e educación cos recursos máis salientables nestes dous ámbitos, e unha selección das bolsas convocadas nestes dous últimos anos por entidades públicas e privadas.
O Centro Municipal de Información Xuvenil do Concello da Coruña pon a disposición da xuventude unha asesoría educativo-profesional onde se pode obter información e asesoramento neste eido, e consultar as diferentes convocatorias de interese para a comunidade educativa, como poden ser bolsas, prácticas profesionais, etc.

Guía Ti elixes 2019

Máis información:
Centro Municipal de Información Xuvenil
R/ Río de Monelos s/n
Teléfono: 981 184 294
cmix@coruna.es

XVI edición do Premio de ilustración e narración Pura e Dora Vázquez

XVI edición do Premio de ilustración e narración Pura e Dora Vázquez
A Deputación de ourense convoca a XVI edición do Premio de ilustración e narración “Pura e Dora Vázquez” de literatura infantil e xuvenil, nas modalidades de narración e ilustración.
A) Bases modalidade narración:
A este premio poderán concorrer todos aqueles autores de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega. As narracións que se presenten terán temática libre, sempre adaptada a un público infantil ou xuvenil, e os textos presentados
serán inéditos e totalmente orixinais. Coas seguintes características:
Os textos terán unha extensión mínima de 25 páxinas e máxima de 100 páxinas, formato A4, sempre escritos en programa Word, fonte tipográfica Times New Roman, tamaño de letra 12 puntos e interlineado 1,5.
Para esta modalidade de narración establécese un premio de 1.500 €.
O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 20 de maio de 2019.
B) Modalidade ilustración:
Poderán concorrer ao premio ilustradores de calquera nacionalidade que presenten a súas ilustracións e orixinais, non menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste «XVI Premio Pura e Dora Vázquez» de narración xuvenil.
As ilustracións deberán adaptarse ao tamaño do libro, que será o seguinte:
a) Ilustración de portada: 145 x 210 mm, tamaño visible da portada co libro pechado, sen sangue. 513,6 x 216 mm, tamaño total incluído solapas, contraportada e sangue.
b) Ilustracións interiores: 296 x 216 mm, sobre páxina con sangue.
O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o 2 de setembro de 2019.
Para esta modalidade de ilustración establécese un premio de 1.500 €.
A presentación dos orixinais, tanto para ilustración coma para narración, unicamente poderá realizarse do seguinte xeito:
a) De maneira presencial, entregando un exemplar da obra en sobre pechado indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración ou ilustración, na oficina de asistencia ao cidadán en materia de rexistros.
b) Remitindo por correo certificado o exemplar da obra en sobre pechado, indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración ou ilustración», ao seguinte enderezo:
Deputación Provincial de Ourense
Rexistro Xeral
Rúa do Progreso, 32
32003 Ourense
As obras remitidas irán asinadas exclusivamente con pseudónimo.
Dentro do sobre introducirase outro sobre pechado en cuxo exterior figurará o pseudónimo do autor e título da obra, e no seu interior os seguintes datos: título da obra, nome e apelidos e pseudónimo do autor, enderezo postal, teléfono, enderezo electrónico e unha fotocopia do DNI.
Máis información no BOP de Ourense do 23 de abril de 2019 e en http://www.depourense.es/index.php/component/content/article/50-acccesos-directos/2033-institucion-3

STEMweek 2019


STEMweek 2019

A Consellería de Educación convoca a STEMweek, actividades formativas STEM en lingua inglesa, (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e da competencia científico-tecnolóxica do alumnado de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria matriculado en centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia.
O lugar onde se realizará esta actividade será o CRD da Coruña (Centro Residencial Docente, Burgo-Acea de Ama, s/n, Culleredo 15670), en réxime de internado de domingo ao sábado seguinte.
En cada quenda, o alumnado entrará o domingo entre as 18.00 e as 19.30 horas e sairá o sábado entre as 12.00 e as 13.30 horas. As familias ou titores legais dos menores serán os responsables de levar e recoller o alumnado ata o lugar de realización da actividade, e os gastos que isto ocasione serán a cargo deles. O resto das actividades será gratuíto para o alumnado adxudicatario das prazas ofertadas.
STEMQUENDAS
Requisitos:
a) Estar cursando 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria no réxime xeral, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2018/19, na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter superadas todas as materias no curso 2017/18. De ser adxudicada unha praza obxecto desta convocatoria a un alumno/a de 4º de ESO que non teña superadas todas as materias do curso 2018/19, deberá renunciar a ela.
c) Ter acadado no curso 2017/18 unha cualificación mínima de 6 na materia de Inglés.
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario ED504G dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
O prazo para a presentación de solicitudes será desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019, ambos os dous incluídos.
Máis información no DOG do 24 de abril de 2019 e en www.edu.xunta.es

XuvenCiencia, campamento científico da USC no Campus Terra de Lugo


XuvenCiencia, campamento científico da USC no Campus Terra de LugoO Campus de Verán XuvenCiencia de Lugo é unha actividade divulgativa promovida e organizada polo Grupo XuvenCiencia Grupo de Divulgación da Ciencia e da Tecnoloxía da USC, formado por profesorado de diferentes áreas e centros do Campus Terra de Lugo.
Datas
XuvenCiencia desenvolverase do 1 ao 5 de xullo 2019 no Campus Universitario de Lugo. Con programa científico de día, actividades lúdicas de tarde e noite e o aloxamento. Entrada o domingo 30 de xuño, desde ás 18:00 h ata ás 21:00 h. Saída o sábado 6 de xullo, desde as 09:00 h ata as 10:30 h.
Quen pode participar?
O alumnado de 4º ESO e 1º BAC (ata 2º BAC para os veteranos).
Temos un programa especial para o alumnado que quere repetir (veteranos).
Finalidade.
Que coñezas a Ciencia e a Tecnoloxía de primeira man.
Fomentar o teu interese polas titulacións científicas, técnicas e sociais.
Facilitarche información para que poidas elixir mellor.
E, sobre todo, que fagas novas amizades e que o pases ben!

En que consiste?
Polas mañás faredes actividades prácticas e talleres relacionados coas titulacións científico-técnicas ou científico-sociais da USC nos laboratorios e aulas dos centros e dos servizos xerais do Campus de Lugo, así como en centros e empresas colaboradores.
Polas tardes, e xa en grupos moi pequenos, realizaredes un proxecto científico-técnico ou científico-social dirixido por profesorado universitario e monitores científicos. Ademais, haberá unha xincana, unha charla divulgativa, unha festa de despedida, premios e algunha sorpresa máis!
A partir das 18:00 participaredes todos en actividades lúdicas organizadas polo programa Lumieira Acompaña.
Aloxamento
O fomento da convivencia, dentro e fóra das actividades científicas, constitúe un dos principais valores que se pretende impulsar dende o Campus e por iso, na edición deste ano, optarase por incluír o programa Lumieira Acompaña, con actividades de noite e aloxamento en residencias do Campus para todo o seu alumnado matriculado!
Dende a organización destácase que máis alá do fomento de vocacións científicas, XuvenCiencia conforma unha oportunidade única para que o alumnado coñeza e conviva con xente de toda Galicia e doutras partes do territorio español que nun futuro poden ser compañeiros de carreira. Asemade, o desenvolvemento persoal e a cooperación resultan aspectos fundamentais que dende XuvenCiencia pretenden reforzarse.
Prezo
160 € Campus de Verán XuvenCiencia cos programas de tarde e de noite Lumieira Acompaña e con aloxamento.
A matrícula inclúe a participación nas actividades do Campus, o programa de tarde e de noite Lumieira Acompaña, o material necesario para o Campus, o seguro, o xantar e almorzo de media mañá nun comedor universitario, e o diploma de participación da USC. Ademais inclúe a pensión completa desde o domingo 30 de xuño ao sábado 6 de xullo (6 noites de aloxamento con almorzo e cea), con acompañamento de monitores titulados da A.D.C. Lumieira Lugo.
Que hai que facer para participar?
O proceso de inscrición consta de tres pasos, cada un co seu formulario electrónico dispoñible na web: https://xuvenciencia.org/campus/gl/
1. Preinscrición: Asegúrate a túa posición na lista de inscrición. Admitiranse os primeiros 100 novos e 50 veteranos para o seguinte paso da matrícula.
2. Preferencias: Indica as tuás preferencias.
3. Matrícula: Se estás na lista de admitidos/as matricúlaste e realizas o pago.
Soamente a primeira parte conta para a túa posición na lista de inscrición, non a segunda! Envía o primeiro formulario de preinscrición canto antes. Ao envialo recibirás un correo de confirmación coa ligazón ao formulario de preferencias. Responde a este formulario con calma. Tes que enviar o primeiro e o segundo formulario antes das 24:00 h do domingo, 12 de maio.
Prazos:
- 3 de maio: a partir das 15:30 h ata o 12 de maio ás 24:00 h: Enche os formularios de preinscrición e das preferencias na web.
- 15 de maio: Publicación da primeira lista de admitidos/as e da lista de agarda na web.
- 15 de maio ata o 21 de maio 24:00 h: Matrícula, se estás na primeira lista de admitidos/as.
- 22 de maio: Publicación da segunda lista de admitidos/as na web co alumnado da lista de agarda.
- 22 de maio ata o 28 de maio 24:00: Matrícula se estás na segunda lista de admitidos/as.
- 29 de maio: Terceira e última lista de admitidos/as

Atento/a ás listas na web. NON enviaran notificación por correo electrónico.
Se non reciben a matrícula no prazo de cada lista de admisión chamarán ao/á seguinte da lista de espera.
Adxudicarán as prazas na orde da recepción da preinscrición e segundo as prazas dispoñibles para alumnado novo e veterano.
https://xuvenciencia.org/campus/gl/
xuvencienciaprograma

1m2 pola Natureza 2019
1m2 pola Natureza 2019
1 m2 pola Natureza é unha vez máis a gran recollida colaborativa cidadá a nivel nacional que promove LIBERA, un día que desde a colaboración de todos busca axudar a limpar e concienciar do problema da  basuraleza nos espazos naturais do noso país.
O 15 de xuño podemos saír todos a calquera espazo natural que queiramos conservar e liberar do lixo que un día tirouse e segue abandonada, e recollela.
Un día para limpar, pero sobre todo para concienciar.
Vos  podeis unir e colaborar organizando vosa propia recollida ata o 9 de xuño enchendo o seguinte formulario e uníndovos a puntos xa creados ata o 14 de xuño.
https://proyectolibera.org/proximos-eventos/

Proxecto “EMPRURAL: emprendemento xuvenil no rural”, edición 2019Proxecto “EMPRURAL: emprendemento xuvenil no rural”, edición 2019A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social pon en marcha unha nova edición do proxecto “EMPRURAL: emprendemento xuvenil no rural” co obxecto de facilitar aos mozos e mozas a súa orientación profesional e futura inserción sociolaboral en comarcas locais, ofrecéndolle apoio e acompañamento profesionalizado no proceso de elaboración e materialización dos seus proxectos en tres eidos: profesional (emprego/empresa), persoal (motivación, habilidades sociais) e social (cooperación, voluntariado, reciprocidade).
No medio rural tamén se erixen hoxe novas oportunidades e recursos susceptibles de seren valorizados, tanto para a creación de novas empresas coma para empregos que aporten valor engadido ás xa existentes. Para isto, é preciso por a disposición da xente moza mecanismos que lles axuden a descubrir estas oportunidades, impulsando os seus proxectos de inserción sociolaboral e converter deste xeito á xuventude no maior activo para o desenvolvemento local.
Obxectivos:
1. Axudar aos mozos/as a coñecer e valorizar máis e mellor o territorio rural e descubrir as oportunidades que este lles ofrece no eido profesional e social.
2. Impulsar a aprendizaxe pola práctica, aplicando a metodoloxía da alternancia e a colaboración co tecido empresarial.
3. Prestar apoio e seguimento individualizado e/ou grupal aos proxectos de emprego/ empresa ou de carácter social xerados, garantindo a súa consolidación no territorio.
4. Fomentar a introdución da innovación no marco dos itinerarios de inserción sociolaboral, baseada fundamentalmente na aplicación das TIC na xestión empresarial, comercial e social.
5. Promover a autonomía e o empoderamento da xuventude no rural, como actores sociais dos seus territorios para favorecer a súa promoción persoal e social, así coma a súa incorporación a redes de partenariado no territorio.
Destinatarios/as:
mozos e mozas de territorios rurais con idades comprendidas entre os 16 e 30 anos en fase de finalización de estudos, desempregados ou en situación de abandono escolar.
Número de prazas: 50.
Duración: de abril a novembro de 2019.
Prazo de inscrición: do 24 de abril ao 8 de maio de 2019.
Inscricións:  mediante o envío do formulario electrónico que figura ao final desta convocatoria.
Admisión:  será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas convocadas. Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza, con indicación do día e lugar de inicio da fase de formación.
Se no prazo dos cinco días seguintes á finalización do prazo de inscrición, os/as solicitantes non recibiron correo de confirmación, se entende que non obtiveron praza.
Actividades:
1. Safari de emprego no territorios.
Duración: 3 meses (maio-xullo 2019). 12 sesións.
Sesións de 1 día a semana (3/4 h), onde se analizarán casos prácticos de éxito,  traballarase iniciativas emprendedoras, participarán  emprendedores presentando as súas experiencias, profesionais dos sectores de interese, realizaranse visitas técnicas a empresas de referencia.
Esta actividade constará de 2 partes :
Sesións teóricas de traballo co grupo nos centros de impartición da actividade: Espazos Xove de Lalín e Carballo, podendo adaptarse segundo a procedencia dos participantes
Sesións prácticas grupais e individuais : saídas ao territorio, visitas, dinámicas grupais.
Fases do Safari:  
- Exploración (8 sesións):  sesións de traballo en grupo, para elaborar un guión/base de traballo analizando as potencialidades, recursos e necesidades do territorio.  Nesta fase, os participantes, acompañados polos técnicos responsables, definirán as rutas a explorar e analizarán os sectores máis proclives a crear emprego na zona de incidencia.
- Descubrimento (4 sesións): sesións de traballo de campo, guiadas polo persoal técnico,  para realizar as accións / tarefas de exploración das rutas definidas na fase anterior:
- Entrevistas a profesionais, emprendedores, axentes do territorio.
- Investigación de mercado, análise dos recursos da contorna.
- Exploración do sector de interese para cada participante (situación actual, empresas existentes, necesidades, ...)
2. Formación para a inserción – grupo
Duración: 2 meses (maio-xuño 2019) – adaptada ás necesidades dos participantes (ata un máximo de 24 sesións).
Trátase de formación básica adaptada ás necesidades do grupo, en eidos nos que se amosen certas necesidades, como poden ser a comunicación, innovación, TIC, normativa, etc,  que son hoxe fundamentais para a  inserción laboral.
Poderá estar organizada en sesións máis continuas, dúas ou tres veces por semana,  para favorecer a adquisición de coñecementos polos participantes (farase en función da demanda ata un máximo de 24 sesións).
As sesións, impartidas por profesionais/docentes expertos, basearanse na metodoloxía do “learning by doing”, aprendizaxe pola práctica, nas cales, os participantes poderán participar activamente no desenvolvemento das mesmas ( supostos prácticos, dinámicas,..).
Inclúe:
- Formación básica sobre a xestión da actividade comercial e empresarial.
- Formación específica, á demanda dos participantes: loxística, comunicación, xestión empresarial,  busca activa de emprego...
3. Formación na empresa – individual:
Sesións de estadías profesionais en empresas do sector de interese de cada participante, fomentando a aprendizaxe pola práctica e o contacto continuo coa realidade empresarial. Poderán participar aqueles mozos/as que a demanden ou precisen.
Poderanse realizar estadías dentro do período de tempo comprendido entre os meses de maio a outubro de 2019.
Duración das estadías:
Mínimo : 60 h de prácticas.
Máximo  360 h de prácticas.
A xornada de prácticas terá unha duración máxima de 7 horas.
Os participantes contarán cun seguro de R.C. e de accidentes.
As estadías de formación nas empresas serán organizadas en función dos criterios establecidos para cada un dos participantes e segundo as necesidades das empresas de cara a posibles contratacións . Para levar a cabo as estadías, asinaranse convenios cas empresas de acollida nos que se reflecta a duración,  as actividades que realizará o mozo/a, os horarios e se establecerá unha persoa responsable da empresa para o seu seguimento e avaliación .
4. Titorización e seguimento individual
Comezarán  a partir do mes de maio de 2019 e desenvolveranse durante toda a execución do proxecto (novembro) , ao longo das diferentes fases terán lugar reunións do equipo técnico con cada participante para o seguimento do seu itinerario de inserción e a  articulación de medidas adaptadas a cada caso.
5. Captura de proxectos
Duración: 1 mes – último mes do proxecto (novembro 2019)
Trátase da  fase de conclusións, os mozos e mozas terán de xeito individual:
Acadada experiencia laboral nos sectores de interese.
Identificados  nichos de emprego no territorio.
Elaborado un plan de mellora da súa empregabilidade.
Definidas  as  oportunidades/proxectos para emprender.
Identificadas  as necesidades de formación que precisen.
Máis información:  roteiros.ctb@xunta.gal
FORMULARIO DE INSCRICIÓN